Im wcze艣niej tym skuteczniej – innowacyjna metoda programowego wdro偶enia uczni贸w ostatnich klas szk贸艂 ponadgimnazjalnych w zagadnienia ekonomii spo艂ecznej

Produkty Finalne

Produktem finalnym jest innowacyjna metoda programowego wdro偶enia uczni贸w ostatnich klas szk贸艂 ponadgimnazjalnych w zagadnienia ekonomii spo艂ecznej. Na opracowan膮 metod臋 sk艂ada si臋 kompletna koncepcja prowadzenia zaj臋膰 przedmiotu 鈥濸odstawy przedsi臋biorczo艣ci鈥 wraz
z wszelkimi 艣rodkami dydaktycznymi niezb臋dnymi do jej realizacji oraz etap przygotowania nauczycieli.

>>>POBIERZ ZESTAW DLA LO I T<<<

>>>POBIERZ ZESTAW DLA Lzsz<<<

Na produkt finalny sk艂adaj膮 si臋:
1.聽聽 聽Innowacyjny program nauczania przedsi臋biorczo艣ci, uwzgl臋dniaj膮cy podstawowe zagadnienia ekonomii spo艂ecznej w liceum og贸lnokszta艂c膮cym i technikum
2.聽聽 聽Innowacyjny program nauczania przedsi臋biorczo艣ci, uwzgl臋dniaj膮cy podstawowe zagadnienia ekonomii spo艂ecznej w zasadniczej szkole zawodowej
3.聽聽 聽Poradnik metodyczny dla nauczycieli przedsi臋biorczo艣ci w liceum og贸lnokszta艂c膮cym
i technikum
4.聽聽 聽Poradnik metodyczny dla nauczycieli przedsi臋biorczo艣ci w zasadniczej szkole zawodowej
5.聽聽 聽Zeszyt 膰wicze艅 dla uczni贸w liceum og贸lnokszta艂c膮cego i technikum;
6.聽聽 聽Zeszyt 膰wicze艅 dla uczni贸w zasadniczej szko艂y zawodowej
7.聽聽 聽Wykaz dobrych praktyk z dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstw spo艂ecznych w Polsce
8.聽聽 聽S艂owniczek 鈥 Ekonomia Spo艂eczna
9.聽聽 聽Film dydaktyczny 鈥 Ekonomia Spo艂eczna
10.聽聽 聽Program szkolenia dla nauczycieli przedmiotu 鈥濸odstawy przedsi臋biorczo艣ci鈥 鈥 Ekonomia spo艂eczna w przedsi臋biorczo艣ci
11.聽聽 聽Wytyczne do stosowania opracowanych materia艂贸w w nauczaniu przedmiotu ekonomia w praktyce

KONTAKT

Fundacja “OIC Poland
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
Sekretariat: 81 710-46-30